Nowe oblicze IV ligi

Nasze seniorki przed sezonem prezentują swoje nowe dresy. Zakup ich był możliwy dzięki i sponsorowi Firmie Urządzenia i Konstrukcje S.A. w Żorach.

 

 

Nabór do klasy IV szkoły mistrzostwa sportowego w SP 3

Szanowni Państwo!

Po raz drugi w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach przy współpracy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sari Żory zostanie podjęta próba utworzenia klasy mistrzostwa sportowego o profilu piłki siatkowej dziewcząt. Obecnie istnieje już jedna taka grupa na poziomie klasy piątej. Do klasy tej uczęszcza 16 dziewczyn, które zostały wybrane na podstawie testów sprawnościowych podczas naboru szkolnego. Aby przybliżyć Państwu obraz funkcjonowania takiej klasy i sens jej powoływania odpowiem na najczęściej zadawane pytania.

W jakim celu powstaje klasa mistrzostwa sportowego o profilu piłki siatkowej dziewcząt?

Głównym celem jest oczywiście nauka podstaw siatkówki (minisiatkówka). Dziewczyny objęte są wstępnym szkoleniem, na które składa się nauczanie elementów siatkarskich oraz rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych (ćwiczenia ogólnorozwojowe). Po zakończeniu szkolenia wstępnego na poziomie klas IV – VI uczennice mają możliwość kontynuowania treningów w klasie sportowej w Gimnazjum 2 lub na zajęciach popołudniowych w klubie MUKS Sari Żory. Na tym etapie rozpoczyna się start w rozgrywkach w kategorii młodziczek i kadetek, a w późniejszym okresie w kategorii juniorek.

Jak wyglądają zajęcia i organizacja pracy w takiej klasie?

Nauka w klasie mistrzostwa sportowego obejmuje 4 godziny wychowania fizycznego, gdzie realizowana jest tzw. podstawa programowa, (czyli program nauczania taki jak w każdej innej klasie), oraz 12 godzin ukierunkowanych na nauczanie siatkówki. W tych 12 godzinach zawierają się treningi na hali sportowej i w szkole, mogą odbywać się zajęcia na basenie. Godziny te mogą być przeznaczone na wyjazdy turniejowe i wyjazdy na mecze w roli kibica.

Czy klasa mistrzostwa sportowego różni się czymś od klasy nieprofilowanej?

Różnica polega tylko na zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego oraz ilości osób w zespole klasowym. W obecnie formowanej grupie ma się znaleźć 18 dziewcząt. Pozytywną stroną tak małej liczby uczniów może być zwiększona indywidualizacja na lekcjach i ułatwiona współpraca na linii uczeń-nauczyciel.

Kiedy i jak przeprowadzony zostanie nabór?

Bezpośredni nabór czyli testy sprawnościowe (jak np. skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny, rzut piłką lekarską) zostanie przeprowadzony na przełomie lutego i marca. Do dyspozycji uczennic będzie kilka terminów, aby każda z zainteresowanych miała możliwość uczestnictwa w nich. Na wybór kandydatek mają również wpływ:

– udział w zajęciach prowadzonych przez trenera (wtorki godzina 15:15 – 16:15 w SP3 i środy w wyznaczonych terminach na hali sportowej MOSiR Żory), na których mam możliwość obserwowania zachowania w grupie i aktywności na boisku;

– wzrost dziecka;

– wzrost rodziców;

– stan zdrowia;

Zachęcam, aby stworzyli Państwo swojej córce możliwość poznania tej pięknej i ambitnej dyscypliny sportowej, jaką jest siatkówka. Zapewniam Państwa, że chwile spędzone na parkiecie podczas treningów i zawodów przyniosą wiele radości i satysfakcji Waszym dzieciom. Uprawianie „najbardziej zespołowej” z gier nauczy je odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za innych członków drużyny. Nawyk sportowego spędzania czasu przyniesie wiele korzyści w wieku dorosłym niezależnie od tego, jak potoczy się kariera siatkarska.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania chętnie udzielę odpowiedzi bezpośrednio w szkole lub telefonicznie (669654488). Informacje na temat działalności klubu MUKS Sari Żory znajdą Państwo na stronie www.muks-sari.eu.

Z poważaniem                                                                                                                                                       Kamil Kosiński

Trener II klasy piłki siatkowej

DEKLARACJA

Jestem zainteresowany(a)/nie jestem zainteresowany(a) uczestnictwem mojej córki ………………………………………………  w powstającej klasie mistrzostwa sportowego o profilu piłki siatkowej dziewcząt.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział córki w naborze (testach ogólnosprawnościowych) do klasy mistrzostwa sportowego o profilu piłki siatkowej dziewcząt.

Żory ……………

Podpis rodzica/opiekuna