KONKURS FOTOGRAFICZNY.

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Sari Żory

OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI 10 LECIA KLUBU

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH
i PONADGIMNAZJALNYCH.

 • TEMATYKA: ŻORSKA SIATKÓWKA W OBIEKTYWIE.
 • UCZESTNICY: w konkursie może wziąć udział każdy uczeń z terenu miasta Żory.
 • KATEGORIE WIEKOWE: konkurs rozgrywany będzie w czterech kategoriach:
  • I – klasy I – III SP
  • II – klasy IV – VII SP
  • III – klasy II – III G
  • IV – klasy I – IV ponadgimnazjane
 • WIELKOŚĆ ZDJĘCIA: format A4, oprawione w 5 cm pasportu.
 • ILOŚĆ PRAC: każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
 • SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA: praca powinna być WYKONANA SAMODZIELNIE, mieć tytuł oraz musi być opatrzona godłem. W osobnej kopercie – z godłem – dołączonej do zdjęcia powinno znajdować się imię i nazwisko, szkoła, klasa, dane teleadresowe (telefon, adres e-mail).
 • SKŁADANIE PRAC: Zdjęcia należy składać w kasie hali
  Folawrecka 10 w zaklejonych kopertach z napisem MUKS SARI ŻORY – KONKURS FOTOGRAFICZNY.
 • TERMIN: składania prac upływa z dniem 10 września 2017 roku.
 • NAGRODY: wyróżnione prace w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone medalami, dyplomami i upominkami.
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW: nastąpi na uroczystej gali z okazji
  10 lecia MUKS Sari Żory, która odbędzie się w dniu 21 września 2017 r.
  o godz. 17.00 w Kinie „Scena na starówce”. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas tej uroczystości, a nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie klubowej muks.sari-eu , klubowym FB oraz żorskich mediach.
 • UWAGI:
  • Zastrzegamy sobie prawo do oceny prac według własnych kryteriów.
  • Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora
   i mogą być wykorzystane na cele związane z organizacją, przebiegiem
   i promocją konkursu.

                                                                                     Za Zarząd MUKS Sari Żory

                                                                                            Wiesława Pawletko

Informacja obozowa!

Wyjazd na obóz o godzinie 8:00 w Środę 23 sierpnia z parkingu nad targiem.

Należy zabrać ze sobą:

 • legitymację lub inny dowód tożsamoŚci;
 • kilka kompletów strojów treningowych;
 • strój kąpielowy;

Powrót 30 sierpnia około godziny 19:00- 20:00.

Adres miejsca obozu: OW „Kolejarz” Muszyna, ul. Złockie 77