NOWE WŁADZE SARI

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków w dniu 26 listopada 2019 roku wybrało nowe władze Klubu na kadencję 2019 – 2022.

Zarząd:

Prezes KRZYSZTOF BIODROWICZ
Wiceprezes SYLWIA MAZUR
Sekretarz MAREK UTRATA
Członek MONIKA BUREK
Członek KRZYSZTOF MURACH
Członek GRZEGORZ MARCIAK

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca BEATA ROMAN
Zastępca przewodniczącej ILONA KAŹMIERCZAK
Sekretarz WIESŁAWA PAWLETKO