Klasy sportowe

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari Żory prowadzi klasy sportowe
w Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach.

Szanowni Państwo!

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 ORAZ NR 15 W ŻORACH PRZY WSPÓŁPRACY MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SARI ŻORY ZOSTANIE PODJĘTA PRÓBA UTWORZENIA KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT.

Obecnie istnieją już dwie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie klasy siódmej oraz klasy sportowe szósta, piąta i czwarta. Do klas tych uczęszcza ponad sto uczniów. Aby przybliżyć Państwu obraz funkcjonowania takiej klasy i sens jej powoływania odpowiem na najczęściej zadawane pytania.

W jakim celu powstaje klasa sportowa o profilu piłki siatkowej?

Głównym celem jest oczywiście poprawa i rozwój sprawności ogólnej dziecka oraz nauka podstaw minisiatkówki. Uczniowie objęci są wstępnym szkoleniem w klasie czwartej i piątej, na które składa się nauczanie elementów siatkarskich oraz rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych (ćwiczenia ogólnorozwojowe). Po zakończeniu szkolenia wstępnego na poziomie klas szóstej uczniowie poza podstawowymi godzinami wf-u w szkole mają możliwość dodatkowych treningów na zajęciach popołudniowych w klubie MUKS Sari Żory. Na tym etapie rozpoczyna się start w rozgrywkach w kategorii młodziczek i kadetek, a w późniejszym okresie w kategorii juniorek.

Jak wyglądają zajęcia i organizacja pracy w takiej klasie?

Nauka w klasie sportowej obejmuje 4 godziny wychowania fizycznego, gdzie realizowana jest tzw. podstawa programowa, (czyli program nauczania taki jak w każdej innej klasie), oraz 6 godzin ukierunkowanych na rozwój ogólnej sprawności sportowej oraz nauczanie siatkówki. W tych 6 godzinach zawierają się treningi na hali sportowej i w szkole, mogą odbywać się zajęcia na basenie. Dodatkowo uczniowie biorą udział w wyjazdach na turnieje i  mecze w roli kibica.

Czym klasa sportowa różni się od klasy nieprofilowanej?

Różnica polega tylko na zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego oraz ilości osób w zespole klasowym. Program nauczania z poszczególnych przedmiotów jest taki sam jak w pozostałych klasach. Zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego nie odbywa się kosztem innych przedmiotów. W obecnie formowanych grupach ma się znaleźć po 12 dziewczyn i chłopców. Pozytywną stroną tak małej liczby uczniów może być zwiększona indywidualizacja na lekcjach i ułatwiona współpraca na linii uczeń-nauczyciel.

Zachęcamy, aby stworzyli Państwo swoim dzieciom możliwość poznania tej pięknej i ambitnej dyscypliny sportowej, jaką jest siatkówka. Zapewniamy Państwa, że chwile spędzone na parkiecie podczas treningów i zawodów przyniosą wiele radości i satysfakcji Waszym dzieciom. Uprawianie „najbardziej zespołowej” z gier nauczy je odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za innych członków drużyny. Nawyk sportowego spędzania czasu przyniesie wiele korzyści w wieku dorosłym niezależnie od tego, jak potoczy się kariera siatkarska.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania chętnie udzielimy odpowiedzi bezpośrednio w szkole SP3 lub telefonicznie. Osobą odpowiedzialną za tegoroczny nabór jest Sylwia Mazur (tel: 664 574 463). Informacje na temat działalności klubu MUKS Sari Żory znajdą Państwo na stronie www.muks-sari.eu.

 

Dodaj komentarz