Wyszkolenie trenerów

Sezon 2017/2018

Wiesława Pawletko

 • Warsztaty 1% na FB

Marek Utrata

 • Szkolenie „Projekty od A do Z” – warsztat pisania projektów.
 • Konferencja Metodyczno – Szkoleniowa dla trentów siatkówki i nauczycieli
 • Warsztsay „Podstawy gry w bule”
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej SP 3 „Ja nie chcę do szkoły”
 • Konferencja Metodyczno – Szkoleniowa dla trenerów siatkówki i nauczycieli  „Etap szkolenia początkowego w piłce siatkowej”
 • Konferencja szkoleniowa dla trenerów i nauczycieli „Psychologia sportu”
 • NAGRODA – ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO

Sylwia Mazur

 • Szkolenie z Psychologii sportu
 • Konferencja metodyczna

Kamil Kosiński

 • Konferencja licencyjna dla trenerów SZPS na sezon 2017/2018
 • Konferencja szkoleniowa z psychologii sportu „Głowa rządzi”
 • Konferencja metodyczna – szkoleniowa dla trenerów siatkówki i nauczycieli

Michał Wychrystenko

 • Konferencja licencyjna dla trenerów SZPS na sezon 2017/2018
 • Konferencja szkoleniowa z psychologii sportu „Głowa rządzi”
 • Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa ” World Volleyball Coaches Show 2018″ w Czeskich Budziejowicach
 • Kurs trenera PZPS

Krzysztof Murach

 • Konferencja licencyjna dla trenerów SZPS na sezon 2017/2018
 • Konferencja szkoleniowa z psychologii sportu ” Głowa rządzi „
 • Konferencja metodyczna – szkoleniowa dla trenerów siatkówki i nauczycieli AWF Katowice

Mieczysław Jacak

Violetta Salińska

Hanna Zyg

 • Szkolenie „wytyczne w nauczaniu zagrywki, bloku, obrony. Droga od podstaw do systemu gry. Zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • Szkolenie  z siatkówki „Dieta sportowca oraz elementy techniczne w siatkówce

Aleksandra Barska

 

Sezon 2016/2017

Wiesława Pawletko

 • Studia Podyplomowe Menadżer Sportu
 • Trening pokazowy z udziałem gwiazd Jastrzębskiego Węgla

Marek Utrata

 • Studia Podyplomowe Menadżer Sportu i Turystyki
 • Budowanie zespołu oparte na współpracy jako skuteczna strategia rozwoju szkoły
 • Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczycieli – strategia postępowania
 • Trening pokazowy z udziałem gwiazd Jastrzębskiego Węgla
 • Lekcja pokazowa wf – Gry i zabawy w nauczaniu siatkówki
 • Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawienia i ataku w siatkówce, droga od podstaw do sytemu gry – kurs Coaching Sport
 • Wdrożenie nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego – konferencja metodyczna

Sylwia Mazur

 • Kongres psychologii sportu
 • Lekcja otwarta – Gry i zabawy w nauczaniu elementów technicznych siatkówki
 • Lekcja otwarta – Lekcja piłki siatkowej w warunkach szkolnych

Kamil Kosiński

 • Konferencja metodyczna – Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawiania i ataku. Droga od podstaw do systemu gry
 • Konferencja metodyczna – Rozgrzewka funkcjonalna
 • Trening pokazowy z udziałem gwiazd Jastrzębskiego Węgla
 • Lekcja otwarta – Gry i zabawy w nauczaniu elementów technicznych siatkówki
 • Konferencja licencyjna dla trenerów SZPS
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Michał Wychrystenko

 • Szkolenie – Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawiania i ataku

Krzysztof Murach

 • Szkolenie – Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawienia i ataku – Coaching Sport
 • Trening pokazowy z udziałem gwiazd Jastrzębskiego Węgla

Beata Roman

 • Kurs trenera PZPS
 • Kurs – Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawiania i ataku

Violetta Salińska

 • Szkolenie – Trening z mistrzem – odbiór zagrywki i przyjęcia sposobem dolnym
 • Spotkanie z trenerami – Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych drużyny

Mieczysław Jacak

Aleksandra Barska