Wyszkolenie trenerów

Sezon 2016/2017

Wiesława Pawletko

 • Studia Podyplomowe Menadżer Sportu
 • Trening pokazowy z udziałem gwiazd Jastrzębskiego Węgla

Marek Utrata

 • Studia Podyplomowe Menadżer Sportu i Turystyki,
 • Budowanie zespołu oparte na współpracy jako skuteczna strategia rozwoju szkoły
 • Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczycieli – strategia postępowania
 • Trening pokazowy z udziałem gwiazd Jastrzębskiego Węgla
 • Lekcja pokazowa wf – Gry i zabawy w nauczaniu siatkówki
 • Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawienia i ataku w siatkówce, droga od podstaw do sytemu gry – kurs Coaching Sport
 • Wdrożenie nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego – konferencja metodyczna

Sylwia Mazur

 • Kongres psychologii sportu
 • Lekcja otwarta – Gry i zabawy w nauczaniu elementów technicznych siatkówki
 • Lekcja otwarta – Lekcja piłki siatkowej w warunkach szkolnych

Kamil Kosiński

 • Konferencja metodyczna – Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawiania i ataku
 • Konferencja metodyczna – Rozgrzewka funkcjonalna
 • Trening pokazowy z udziałem gwiazd Jastrzębskiego Węgla
 • Lekcja otwarta – Gry i zabawy w nauczaniu elementów technicznych siatkówki
 • Konferencja licencyjna SZPS

Michał Wychrystenko

 • Szkolenie – Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawiania i ataku

Krzysztof Murach

 • Szkolenie – Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawienia i ataku – Coaching Sport
 • Trening pokazowy z udziałem gwiazd Jastrzębskiego Węgla

Beata Roman

 • Kurs trenera PZPS
 • Kurs – Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawiania i ataku

Violetta Salińska

 • Szkolenie – Trening z mistrzem – odbiór zagrywki i przyjęcia sposobem dolnym
 • Spotkanie z trenerami – Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych drużyny

Mieczysław Jacak

Aleksandra Barska